Oreglerad marknad för botox och annat

Den allmänna synen på botox har blivit allt mer lättsam de senaste åren vilket är bra för att ta bort tabun kring skönhetsingrepp. Men, den allt friare marknaden och botoxandet som sker i vardagen kan leda till att oseriösa aktörer och hobbyläkare utför ingrepp som kan leda till stora konsekvenser. 

Skönhetsingrepp är allt mer accepterat idag, helt klart. Inte minst botox. Det finns dock inte någon lagstiftning som idag reglerar den svenska marknaden för botox, den bara växer och växer. Detta medför större risker för dem som väljer att utföra ett ingrepp.

Antalet företag inom skönhetsbehandlingar ökar

Antalet verksamheter inom skönhetsbranschen bara ökar och företagen som jobbar med detta har under en tioårsperiod dubblerats, skriver Svenska Dagbladet i en artikel. Under tiden har behandlingarna blivit allt mer komplicerade och mer varierade, du kan göra det mesta helt enkelt. Detta i kombination med den allt mer lättsamma synen på skönhetsingrepp av olika slag och bristande lagstiftning när det kommer till regleringar av dessa, leder till att de som utför skönhetsingrepp utsätter sig för fler och onödiga risker. Detta jämfört med om marknaden skulle vara mer reglerad.

Kostsamma behandlar som medför risk

Många tror att det är harmlöst att ta botox mot rynkor, förstora läppar och annat som är populärt att göra idag. Faktum är att hela 30 procent kan tänka sig att förändra sitt utseende genom ett skönhetsingrepp. Men dessa ingrepp är inte riskfria, och idag finns det till och med walk in- kliniker och utförare av dessa ingrepp som lärt sig hur man gör på youtube. Något som är mycket problematiskt. Om man nu vill göra ett ingrepp så gäller det att vända sig till utbildade behandlare som har goda recensioner. Bra är även att kolla med behandlaren hur de agerar om något blir fel.

Så även om det är bra att inställningen till skönhetsingrepp blivit mer lättsam, så är det mindre bra att marknaden öppnar upp för oseriösa aktörer. En reglering hade varit bra för patientsäkerheten.